У нашому центрі проводяться лабораторні дослідження наступних показників:


Загальноклінічні аналізи:

 • - загальний аналіз крові;
 • - визначення групи крові і резус-фактора;
 • - загальний аналіз сечі;
 • - дослідження сечі по Нечипоренко;
 • - дослідження сечі за Зимницьким;
 • - дослідження калу на приховану кров;
 • - аналіз калу на гельмінти і найпростіші.

Біохімічні дослідження крові:

 • - альбумін
 • - аланінамінотрансферази (АЛТ)
 • - аспартатамінотрансферази (АСТ)
 • - білок загальний
 • - білірубін загальний
 • - глюкоза (кров)
 • - креатинін
 • - сечовина (в сироватці)
 • - тимоловая проба
 • - холестерин
 • - протромбіновий час (ПТ, ПТІ, МНО)

Ревматоидная панель:

 • - антістрептолізін - О (АСЛО, кількісно);
 • - ревматоїдний фактор (РФ, кількісно);
 • - С - реактивний білок (СРБ, кількісно).

Наша лабораторія оснащена сучасним сертифікованим обладнанням: автоматичним гематологічним аналізатором Rayto RT-7600 і напівавтоматичним біохімічним аналізатором Sinnowa BS-3000M.